DŮLEŽITÁ ZMĚNA

VYHLÁŠKY

od 1. 7. 2024!

Metrologické zajišťování lékařských elektronických teploměrů

Jaká změna?

Dne 1. 7. 2024 vstoupila v účinnost vyhláška č. 127/2024 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.

Jednou ze změn, které se týkají poskytovatelů zdravotní péče je vyjmutí infračervených lékařských teploměrů z druhového seznamu stanovených měřidel. Aktuálně v tomto seznamu zůstávají pouze elektronické lékařské teploměry kontaktní s intervalem ověřování 2 roky.

Infračervené lékařské teploměry tedy nově spadají dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění, do kategorie pracovních měřidel nestanovených (dále jen „pracovní měřidla“) a od 1. 7. 2024 se tedy na tato měřidla nevztahuje povinnost metrologického ověřování, nýbrž kalibrace*

Co to pro Vás znamená?

Tato změna přenáší větší zodpovědnost za provozování těchto měřidel na poskytovatele zdravotní péče:

  1. Na základě kalibrace nemůže metrologická laboratoř zakázat používání měřidla, i když nesplňuje výrobcem (či technickými normami) deklarovanou přesnost.
  2. Interval kalibrace určuje provozovatel měřidla.

Je možné s IR teploměrem měřit a stanovovat diagnózu?

Jedná se o ZP a za předpokladu, že se u přístroje provádí servis (BTK) dle pokynu výrobce, tak je možné zařízení využívat pro lékařskou péči i diagnostiku. Ideální u těchto přístrojů přejít na servisní model BTK s kalibrací.  

Efektivní řešení?

Ideálně sloučit s prováděním BTK dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích. (IR teploměr je aktivní ZP třídy IIa, takže se na něj vztahuje §45 zákona). U většiny IR teploměrů je lhůta BTK vycházející ze zákona stanovena na 2 roky. Součástí BTK je i kalibrace a celkové vyhodnocení stavu měřidla. (Dvě mouchy jednou ranou).  

Můžeme Vám pomoci!

Služby metrologické laboratoře Medicton Group:

Elektronické lékařské teploměry kontaktní (stanovená měřidla) – metrologické ověření á 2 roky

Infračervené lékařské teploměry (pracovní měřidla) – kalibrace + BTK** á 2 roky

Kolik Vás to bude stát?

Ceny se nemění! Na vyžádání vám zašleme kompletní ceník služeb.

Vysvětlivky:

*(Při kalibraci pracovního měřidla se jeho metrologické vlastnosti porovnávají s etalonem).  

**(BTK provádíme jen u námi dodávaných teploměrů, u kterých máme oprávnění na provádění BTK dle zákona č. 375/2022 Sb. U ostatních IR teploměrů provádíme pouze kalibraci s informací o tom, zda je přesnost měřidla v souladu s návodem k použití).

Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://www.unmz.cz/novela-vyhlasky-mpo-c-345-2002-sb-kterou-se-stanovi-meridla-k-povinnemu-overovani-a-meridla-podlehajici-schvaleni-typu/