Audit lékařské ordinace

Standardní Operační Postupy – základní pravidla každé ordinace

Služba Audit ordinace je určena především pro soukromé ordinace, které se chtějí ujistit, že procesy a jejich dokumentace probíhají dle platných zákonů a nařízení. Absolvováním auditu získáte komplexní přehled o požadavcích kladených na zdravotnická zařízení zejména v oblasti práce s léčivými přípravky (LP) a zdravotnickými prostředky (ZP).

Jakým způsobem audit probíhá?

 • BĚHEM CCA 1 HODINY VÁS SEZNÁMÍME SE ZÁKONNÝMI POŽADAVKY PRO PRÁCI SE ZP A LP

 • ZÍSKÁTE INFORMACE O SPRÁVNÉM VEDENÍ DOKUMENTACE K ZP DLE ZÁKONA Č. 375/2022 SB.

 • POSKYTNEME VÁM POTŘEBNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍJMU, VÝDEJE A LIKVIDACE LP

 • SDĚLÍME VÁM, JAK SPRÁVNĚ SKLADOVAT LP A VÉST POTŘEBNOU EVIDENCI DLE VYHL. Č. 84/2008 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

 • UPŘESNÍME INFORMACE O REGULACI REKLAMY LÉČIV V ORDINACI, PŘÍJMU VZORKŮ, APOD.

Co získáte absolvováním Auditu ordinace?

 • Standardní Operační Postupy – souhrn legislativních povinností

 • Evidenční knihu pro snadné vedení požadovaných záznamů o ZP i LP

 • Certifikát o absolvování Auditu lékařské ordinace

 • Doporučení k odstranění případných nedostatků

Proč absolvovat službu Audit ordinace?

 • Individuální konzultací s auditorem se ujistíte, že naplňujete zákonné požadavky

 • Předejdete případným sankcím ze strany kontrolních orgánů

 • Uspoříte čas a energii nezbytnou pro nastudování legislativních předpisů

Službu můžete objednat na níže uvedených kontaktech, případně zde můžete získat více informací.

 Tel: +420 605 296 963
 E-mail: audit@medicton.com