COMEN NF5 – High Flow Nasal Cannula (HFNC)

Účinná vysokoprůtoková nazální terapie O2 vhodná v boji proti Covid-19. Nepodceňujte podzimní přípravu. Předzásobte se už nyní.

Využití v boji proti pandemii COVID-19

Pneumonie způsobená infekcí novým typem koronaviru SARS-CoV-2 je závažným onemocněním s vysokým rizikem rozvoje akutního hypoxemického respiračního selhání až ARDS. Použití HFNC vede u významné části pacientů ke zlepšení respiračních parametrů a snižuje riziko nutnosti intubace a mechanické ventilace.*
V situaci omezených kapacit JIP / ARO lůžek lze HFNC efektivně použít i na standardních nemocničních lůžkách.

*Calligaroa G, Lallac U, et al. The utility of high-flow nasal oxygen for severe COVID-19 pneumonia in a resource-constrained setting: A multi-centre prospective observational study. EClinicalMedicine 28 (2020) 100570.

Indikace

 • Akutní hypoxemické respirační selhání – ARDS, pneumonie vč.
 • COVID-19
 • Preoxygenace před intubací
 • Období po extubaci u pacientů s nízkým rizikem reintubace
 • Bronchiolitis u pediatrických pacientů

Technická specifikace

 • Průtok 2 – 80 l/min
 • Frakce kyslíku až 100 %
 • Výdrž baterie: 30 min
 • Teplotní rozsah: 31 – 37 °C
 • Možnost pomocného přívodu O2 (30 l/min)
 • Integrovaný SpO2 monitoring
 • Dotykový 4,3″ LCD displej
 • Záznam: 7 dní
 • Zobrazení: graf, tabulka

Široká využitelnost

 • ARO
 • Urgentní příjem
 • Pneumologie
 • Oborové JIP
 • Covid oddělení
 • Neonatologie

Bezkonkurenční výhody přístroje

 • Umožňuje dosažení významně vyšších koncentrací kyslíku ve vdechované směsi ve srovnání s konvenční oxygenoterapií
 • Umožňuje nastavení průtoku až 80 l/min s až 100% frakcí kyslíku
 • Zvyšuje funkční reziduální kapacitu plic
 • Snižuje dechovou práci pacienta
 • Vysoký průtok vymývá anatomický mrtvý prostor horních cest dýchacích a odstraňuje CO2
 • Zvlhčená a ohřátá směs pacienta nedráždí usnadňuje expektoraci sputa
 • I při maximálním nastavení průtoku a frakce je přístroj pacienty dobře tolerován
 • Provoz na baterii s použitím kyslíkové lahve umožňuje pacienta na HFNC transportovat na krátké vzdálenosti v rámci nemocnice bez rizika přechodné hypoxie
 • Integrovaný pulzní oxymetr usnadňuje užití přístroje i na nemonitorovaném lůžku v případě omezené kapacity JIP / ARO lůžek
 • Přístroj je určen pro všechny věkové kategorie od novorozenců po seniory
 • Nízké náklady na provoz vzhledem k bezkonkurenčním cenám příslušenství

Porovnání kyslíkových terapií

1/ HFNC terapie

 • vysoký průtok pomocí nosní kanyly
 • komfortnější – pacient může snáze mluvit, odkašlávat a přijímat perorálně stravu
 • možnost použití na standardním oddělení a na urgentním příjmu
 • bez rizika dekubitů v obličeji

2/ Neinvazivní plicní ventilace (NIV) 

 • pomocí celoobličejové nebo nosní masky
 • limituje pacienta při komunikaci, odkašlávání a perorálnímu příjmu stravy
 • použití výhradně na JIP / ARO oddělení
 • riziko dekubitů v obličeji

Reference

MUDr. Matěj Slovák – Lékař oddělení neurointenzivní péče a iktového centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

“Data z recentně publikovaných studií potvrzují naši klinickou zkušenost, že HFNC hraje významnou roli v terapii COVID-19.

V aktuální pandemické situaci jsme byli nuceni část naší neurologické JIP reprofilovat na covidové oddělení, kde pečujeme o pacienty s akutní těžkou respirační insuficiencí při COVID-19 pneumonii. Všichni naši pacienti vyžadují dechovou podporu.

Zavedení HFNC na našem oddělení považuji za průlom v terapeutických možnostech. Pacienti velmi dobře tolerují i vysoké průtoky a vysoké frakce kyslíku, které přístroj NF5 umožňuje nastavit. V řadě případů HFNC nahrazuje neinvazivní ventilaci celoobličejovou maskou (NIV). Nosní kanyla je pro pacienty komfortnější, pacienti jsou schopni expektorace, příjmu per os i snazší komunikace.

Nespornou výhodou NF5 je provoz na baterie, který umožňuje v případě nutnosti převoz pacienta na krátké vzdálenosti bez rizika přechodné hypoxie. S ohledem na aktuální lůžkovou tíseň lze při stabilizaci stavu pacienta i na HFNC přeložit na standardní oddělení. Zde je pak výhodou NF5 možnost kontinuálního monitoringu SpO2.”