Dne 22. 09. 2023 jsme uspořádali praktický workshop na téma transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) a její potenciál v neuropsychiatrii, kterým prováděl MUDr. Matěj Slovák, Ph. D. Všichni účastníci si prošli teoretickou i praktickou částí a obdrží certifikát na proškolení na přístroji REBOX tDCS. Všem účastníkům děkujeme a věříme, že se potkáme na dalších podobných akcích.