Ověřování tonometrů

Prostřednictvím našeho Autorizovaného metrologického střediska (AMS) zajistíme povinné metrologické ověření Vašich měřidel tlaku krve. Certifikovaný systém jakosti AMS K127 zaručuje, že tyto služby jsou poskytovány na standardní celostátní úrovni. Provádíme metrologické ověřování následujících typů tonometrů:

 • rtuťové

 • deformační (aneroidní, budíkové)

 • elektronické automatické

 • elektronické bezrtuťové

Naši pracovníci standardně provedou ověření tonometrů přímo u Vás!

Ověřování tonometrů je předepsáno zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a vyhláškou č. 345/2002 Sb., v platném znění.
Prováděním pravidelných metrologických kontrol svých tonometrů neplníte pouze zákonnou povinnost, ale především zajistíte, že při pravidelném používání Vašich přístrojů nedošlo k jejich poškození, a že stále měří přesně.

Služby v oblasti měření TK:

 • provedeme povinné metrologické ověření tonometrů přímo na Vašem pracovišti

 • sledujeme platnost ověření Vašich přístrojů a pro příští kontrolu Vás sami kontaktujeme

 • zajistíme komplexní servis (opravy, kalibrace, ověření, ekologická likvidace)

 • poradíme, jak přístroje vhodně udržovat, aby nedocházelo k jejich poškozování

 • pomůžeme s výběrem přístroje přesně pro Vaše potřeby

 • provedeme opravu rtuťových i elektronických tonometrů

 • zpřístupníme Vám seznam Vašich přístrojů s protokoly na PORTÁLU Medicton

Rtuťové tonometry

Dle nařízení (ES) č. 847/2012 z 19. 9. 2012 platí zákaz uvádět od 10. 4. 2014 na trh rtuťové tonometry.
Používání a servis těchto přístrojů je však nadále povoleno.