Metrologické kontroly lékařských vah

Lékařské váhy se dělí do dvou základních skupin:

  • Ověřitelné lékařské váhy

  • Neověřitelné lékařské váhy

Metrologické ověření

Ověřitelné lékařské váhy se používají v situacích, kdy je potřebné určovat hmotnost pacienta s vysokou přesností a na základě naměřených hodnot se provádí odpovídající diagnostika s následnou léčbou. Tyto váhy podléhají zvláštnímu právnímu předpisu, kterým se stanovují požadavky na váhy s neautomatickou činností (nařízení vlády č. 121/2016 Sb.). Podle tohoto právního předpisu a vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb., jsou tyto váhy měřidla stanovená k povinnému ověřování. Ověřování lékařských vah je zajišťováno ve spolupráci s Českým metrologickým institutem.

Kalibrace

Neověřitelné lékařské váhy se používají zejména v situacích, kdy je vhodné monitorovat hmotnost pacienta (tj. sleduje se dlouhodobý trend vývoje hmotnosti pacienta), ale naměřené hodnoty přímo neslouží k indikaci následné léčby. Tyto váhy je vhodné jako pracovní měřidla pravidelně kalibrovat.

Lékařská pracoviště, která používají neověřitelné váhy, mohou využít službu kalibrace lékařské váhy jako pracovního měřidla. Termín kalibrace v tomto případě určuje uživatel měřidla, nicméně dle našich zkušeností by neměl interval přesáhnout 24 měsíců.

Služby v oblasti měření hmotnosti:

  • Provedeme přípravu na metrologické ověření a opravy vah

  • zajistíme kalibraci či povinné metrologické ověření lékařských vah přímo na Vašem pracovišti

  • sledujeme platnost kalibrace či ověření Vašich přístrojů a pro příští kontrolu Vás sami kontaktujeme

  • poradíme, jak přístroje vhodně udržovat, aby nedocházelo k jejich poškozování

  • pomůžeme s výběrem přístroje přesně pro Vaše potřeby