Kalibrace vlhkoměrů

Služba kalibrace vlhkoměrů je určena především pro lékařská pracoviště, která uchovávají léčiva pro své pacienty (léky, vakcíny atd.). Na tato pracoviště se vztahuje vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky. Podmínky pro zacházení s léčivými přípravky při poskytování zdravotní péče jsou shrnuty v pokynu: LEK-9 verze 3 (Zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních) SÚKL s platností od 10. 5. 2019.

Tuto službu poskytujeme nově od června 2020 v rámci naší kalibrační laboratoře za použití nové moderní klimatické komory na kalibraci vlhkoměrů od kvalitní německé značky MEMMERT a etalonu pro kontrolu vlhkosti německé značky TESTO.

Provádíme kalibrace následujících měřidel:

  • digitální vlhkoměry

  • analogové vlhkoměry

Služby v oblasti kalibrace vlhkoměrů:

  • provedeme povinné pravidelné kalibrace Vašich vlhkoměrů

  • sledujeme platnost kalibrací Vašich přístrojů a pro příští kontrolu Vás sami kontaktujeme

  • pomůžeme s výběrem přístroje přesně pro VÁS