Kalibrace teploměrů do lednic

Tato služba je určena především pro lékařská pracoviště, která uchovávají léčiva pro své pacienty (léky, vakcíny atd.). Na tato pracoviště se vztahuje vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky. Podmínky pro zacházení s léčivými přípravky při poskytování zdravotní péče jsou shrnuty v pokynu: LEK-9 verze 3 (Zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních) SÚKL s platností od 10. 5. 2019.

Dle vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ke které Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal pokyn DIS-15 verze 4 z 22. 7. 2019 (Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv), vychází povinnost pravidelně kontrolovat teploměry do lednic. Jelikož dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a souvisejících vyhlášek, nepatří teploměry do lednic mezi stanovená měřidla k povinnému ověřování, spadají tedy do kategorie „pracovní měřidla“, u kterých se neprovádí metrologické ověření, ale kalibrace.

Provádíme kalibrace následujících měřidel:

  • kapalinové ponorné a nástěnné teploměry

  • bimetalové teploměry

  • digitální teploměry

Termín kalibrace je stanoven v DIS-15 verze 4 a neměl by být delší než 2 roky!

Rozsah kalibrace teploty:

Standardem naší laboratoře je kalibrace teploměrů v rozsahu od -20 °C do + 90 °C. Těchto teplot dosahujeme pomocí kalibrovaných teplotních lázní, klimatické komory a práce se suchým ledem nebo tekutým dusíkem.
Nabízíme také kalibraci ve větším teplotním rozsahu. Tato varianta je však na základě individuální domluvy, jelikož nestandardní teplotní rozsah s sebou nese určité časové nároky na provedení.

Služby v oblasti kalibrace teploměrů do lednic:

  • provedeme povinné pravidelné kalibrace Vašich teploměrů do lednic

  • sledujeme platnost kalibrací Vašich přístrojů a pro příští kontrolu Vás sami kontaktujeme

  • pomůžeme s výběrem přístroje přesně pro VÁS

Upozornění:

Při koupi nového teploměru do lednice se přesvědčte, že je zkalibrován! S přístrojem byste měli obdržet kalibrační list.
V případě zájmu o koupi nového teploměru do lednice, dodává naše společnost teploměry včetně kalibrace a kalibračního listu!