Realizace projektu „ SW řešení umožňující diagnostiku vývojových poruch učení na základě dat nasnímaných z oční kamery“

Hlavním cílem projektu je vytvořit nové SW řešení pro diagnostiku vývojových poruch učení u dětí s využitím technologie ke sledování očních pohybů. Projekt navazuje na výsledky výzkumného projektu „Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách“ č. TA01011138, v rámci kterého byla ověřena metodika testování dětí. Nové SW řešení bude uživatelsky přívětivé a bude umožňovat nejen testování dětí, ale také přehledné reportování výsledků měření.