Revize elektrospotřebičů

Jedním ze základních předpokladů k podávání kvalitních pracovních výkonů na Vašem pracovišti je zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Velmi důležitou činností v této oblasti jsou pravidelné kontroly a revize elektrospotřebičů, které na Vašem pracovišti používáte. Prováděním elektro revizí chráníte nejen své zdraví a majetek, ale také zdraví svých zaměstnanců a pacientů. Povinnost pravidelně kontrolovat a revidovat veškeré elektrospotřebiče na pracovišti je také upravena Zákoníkem práce a dalšími prováděcími předpisy. Nad dodržováním bdí Český úřad inspekce práce prostřednictvím svých krajských inspektorátů. V případě škodné události může rovněž pojišťovna žádat o potvrzení splnění všech zákonných podmínek.

Služby v oblasti revizí

Naši certifikování pracovníci Vám nabízejí následující služby:

 • revize elektrospotřebičů (PC, lednice, rychlovarné konvice, prodlužovací šňůry…)

 • vystavení autorizovaného certifikátu na každý zrevidovaný přístroj

 • opravy drobných závad na místě

 • platnost revize sledujeme a pro příští kontrolu Vás sami kontaktujeme

 • revize nevyhovujících spotřebičů zdarma

Právní rámec

Povinnost provádět revize elektrických spotřebičů vychází ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, dále z nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů a v neposlední řadě také ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Technické požadavky na spotřebiče a prováděcí předpisy jsou uvedeny v normě ČSN 331600 ed. 2 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

Termíny revizí a kontrol spotřebičů

Dle prováděcí normy ČSN 331600 ed. 2 jsou termíny revizí elektrických spotřebičů stanoveny takto:

*) Zahrnuje i elektrické ruční nářadí

Poznámky:

 1. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané výše uvedenou tabulkou od uvedení do provozu.
 2. V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.
 3. Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.
 4. Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.
 5. Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.
 6. Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do konstrukce. Provádí se prohlídka a dále se provádějí měření elektrických parametrů. Termín první revize se počítá od uvedení do provozu.
 7. U spotřebičů třídy ochrany I a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče.
 8. Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.