Ověřování lékařských teploměrů

Elektronické lékařské teploměry jsou dle platné legislativy měřidla stanovená k povinnému ověřování a je možné je rozdělit do následujících třech skupin:

  • kompaktní elektronické (axilární měření)
  • infračervené ušní
  • infračervené čelní

Jsme jediný soukromý subjekt v ČR, který je oprávněn provádět ověření lékařských teploměrů!

Tyto služby jsou určeny především pro praktické lékaře, lékaře specialisty, polikliniky, nemocnice, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců a lázeňská zařízení, kde je ověřování elektronických lékařských teploměrů povinné – předepsáno zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a dle vyhlášky č. 345/2002 Sb., v platném znění.

Služby v oblasti měření teploty:

  • provedeme povinné metrologické ověření Vašich lékařských teploměrů
  • sledujeme platnost ověření Vašich přístrojů a pro příští kontrolu Vás sami kontaktujeme
  • poradíme, jak přístroje vhodně udržovat, aby nedocházelo k jejich poškozování
  • pomůžeme s výběrem přístroje přesně pro Vaše potřeby
  • zpřístupníme Vám seznam Vašich přístrojů s protokoly
    na PORTÁLU Medicton

Rtuťové teploměry

Dle nařízení (ES) č. 552/2009 z 26. 6. 2009 platí na území EU zákaz uvádění rtuťových lékařských teploměrů na trh.
Teploměry pořízené před tímto datem je však možné stále používat.