Kalibrace teploměrů do lednic

Tato služba je určena především pro lékařská pracoviště, která uchovávají léčiva pro své pacienty (léky, vakcíny atd.). Na tato pracoviště se vztahuje vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zaříze- ních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky. Podmínky pro zacházení s léčivými přípravky při poskytování zdravotní péče jsou shrnuty v pokynu LEK-9 verze 1 (Zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních) SÚKL s platností od 1. 6. 2008.

Dle vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ke které Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal pokyn DIS-15 verze 3 z 6. 11. 2013 (Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv), vychází povinnost pravidelně kontrolovat teploměry do lednic. Jelikož dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a souvisejících vyhlášek, nepatří teplo- měry do lednic mezi stanovená měřidla k povinného ověřování, spadají tedy do kategorie „pracovní měřidla“, u kterých se neprovádí metrologické ověření, ale kalibrace.

Provádíme kalibrace následujících měřidel:

  • kapalinové ponorné a nástěnné teploměry
  • bimetalové teploměry
  • digitální teploměry

Termín kalibrace je stanoven v DIS-15 verze 3 a neměl by být delší než 2 roky!

Služby v oblasti kalibrace teploměrů do lednic:

  • provedeme povinné pravidelné kalibrace Vašich teploměrů do lednic
  • sledujeme platnost kalibrací Vašich přístrojů a pro příští kontrolu Vás sami kontaktujeme
  • pomůžeme s výběrem přístroje přesně pro VÁS
  • zpřístupníme Vám seznam Vašich přístrojů s protokoly
    na PORTÁLU Medicton

Upozornění:

Při koupi nového teploměru do lednice se přesvědčte, že je zkalibrován! S přístrojem byste měli obdržet kalibrační list.
V případě zájmu o koupi nového teploměru do lednice, dodává naše společnost teploměry včetně kalibrace a kalibračního listu!