Historie

Firma Medicton Group vznikla na podzim roku 2003 jako sdružení dvou fyzických osob. V tomto období byly vytyčeny hlavní cíle a politika společnosti. Základní činnost sdružení byla od počátku spojena s oborem měření tlaku krve. Svědčí o tom i samotné jméno firmy – Medicton, které je zkratkou latinského medicina a tonus, tedy medicína a tlak.

2004 – 2009

Na začátku roku 2004 byl zahájen prodej neinvazivních tonometrů a o několik týdnů později byl tento prodej zpřístupněn také přes internetový obchod. V rámci snahy o rozšíření nabídky pro zákazníky, vstoupila společnost v roce 2004 do jednání s Českým metrologickým institutem a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, s cílem získat autorizaci pro povinné ověřování měřidel tlaku krve. V souvislosti s tímto krokem byla vybudována metrologická laboratoř a zaveden systém managementu kvality.

V roce 2005 došlo k transformaci na společnost s ručením omezeným. Postupně byla rozšiřována nabídka lékařské přístrojové techniky pro profesionální i domácí použití od významných českých i zahraničních výrobců až do dnešní podoby. Při tomto kontinuálním procesu postupně vznikaly požadavky zákazníků na další pokročilé servisní služby. Působnost servisního střediska byla rozšiřována o další servisní, revizní a metrologické úkony. Z hlediska lepší dostupnosti zboží a služeb našim zákazníkům byla v roce 2008 vybudována provozovna společnosti na území hlavního města Prahy.

2010 – 2015

Společnost Medicton Group se také během svého rozvoje stala výrobcem sofistikovaných elektronických zařízení v oblasti zdravotnictví. Příkladem může být jednoduchý pořadový systém určený do čekáren lékařských ordinací, nebo asistivní technologie I4Control®, která motoricky handicapovaným uživatelům pomáhá bezkontaktně ovládat osobní počítač.

Společnost také disponuje vlastní výzkumnou a vývojovou skupinou, která kontinuálně pracuje nejenom na inovacích stávajících výrobků, ale také na vývoji nových produktů, např. neinvazivní měřidlo tlaku krve, eye-trackingová technologie I4Tracking® určená k diagnostice dyslexie a dalším lékařským aplikacím. Pracovníci vývojové skupiny úzce spolupracují s elitními výzkumnými pracovišti v ČR, např. s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze nebo 1. Lékařskou fakultou UK v Praze.