Diagnostika syndromu CAN u dětí s využitím technologie ke sledování očních pohybů

Hlavním cílem projektu je vytvořit prototyp oční kamery využívající metod detekce zornice „dark pupil“ i „light pupil“ současně, čímž dojde k významnému zvýšení přesnosti a spolehlivosti měření technologie I4Tracking®. Dalším výstupem je metodika testování pro zcela novou aplikační oblast. Projekt navazuje na výsledky výzkumného projektu „Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách“ č. TA01011138 řešeného s podporou Technologické …

Pořadový systém pro ordinace

Nová čekárna je jednoduchý a zároveň modulární organizační systém nejen pro lékařské ordinace. Systém poskytuje komfortní sledování a řízení pořadí pacientů čekajících na ošetření s přečtením EHIC karty.