4. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE AMBULANTNÍ PÉČE

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku v rámci 4. Celostátní konference ambulantní péče dne 14.11.2019 Motto konference je tentokrát „Nové trendy v ambulantní péči“. Místo konání je Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4. Bližší informace, včetně programu, naleznete přímo na webových stránkách konference: www.ambulance21.cz.

Diagnostika syndromu CAN u dětí s využitím technologie ke sledování očních pohybů

Hlavním cílem projektu je vytvořit prototyp oční kamery využívající metod detekce zornice „dark pupil“ i „light pupil“ současně, čímž dojde k významnému zvýšení přesnosti a spolehlivosti měření technologie I4Tracking®. Dalším výstupem je metodika testování pro zcela novou aplikační oblast. Projekt navazuje na výsledky výzkumného projektu „Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách“ č. TA01011138 řešeného s podporou Technologické …

Pořadový systém pro ordinace

Nová čekárna je jednoduchý a zároveň modulární organizační systém nejen pro lékařské ordinace. Systém poskytuje komfortní sledování a řízení pořadí pacientů čekajících na ošetření s přečtením EHIC karty.