Audit lékařské ordinace

Standardní Operační Postupy – základní pravidla každé ordinace

Služba Audit ordinace je určena především pro soukromé ordinace, které se chtějí ujistit, že procesy a jejich dokumentace probíhají dle platných zákonů a nařízení. Absolvováním auditu získáte komplexní přehled o požadavcích kladených na zdravotnická zařízení zejména v oblasti práce s léčivými přípravky (LP) a zdravotnickými prostředky (ZP).

Jakým způsobem audit probíhá?

 • Během cca 1 hodiny Vás seznámíme se zákonnými požadavky pro práci se ZP a LP
 • Získáte informace o správném vedení dokumentace k ZP dlé zákona č. 268/2014 Sb.
 • Poskytneme Vám potřebné informace týkající se příjmu, výdeje a likvidace LP
 • Sdělíme Vám, jak správně skladovat LP a vést potřebnou evidenci dle vyhl. č. 84/2008 Sb.
 • Upřesníme informace o regulaci reklamy léčiv v ordinaci, příjmu vzorků, apod.

Co získáte absolvováním Auditu ordinace?

 • Standardní Operační Postupy – souhrn legislativních povinností
 • Evidenční knihu pro snadné vedení požadovaných záznamů o ZP i LP
 • Certifikát o absolvování Auditu lékařské ordinace
 • Doporučení k odstranění případných nedostatků

Proč absolvovat službu Audit ordinace?

 • Individuální konzultací s auditorem se ujistíte, že naplňujete zákonné požadavky
 • Předejdete případným sankcím ze strany kontrolních orgánů
 • Uspoříte čas a energii nezbytnou pro nastudování legislativních předpisů

Službu můžete objednat na níže uvedených kontaktech, případně zde můžete získat více informací.

Tel: +420 605 296 963
E-mail: audit@medicton.com